Stay home and stay safe.  Don’t leave your house (even to go on your street).  You should only leave your house to:

  • shop for basic necessities (food and medicine) as infrequently as possible.
  • one form of exercise a day, for example a run, walk, or cycle – alone or with members of your household.
  • any medical need, or to provide care or to help a vulnerable person.
  • travelling to and from work, but only where this absolutely cannot be)done from home.

Zostaňte doma a zostaňte v bezpečí. Nenechávajte svoj dom (ani ísť na svoju ulicu). Mali by ste opustiť svoj dom iba pre :

  • Nakup základné potreby (jedlo a lieky) tak zriedka, ako je to možné.
  • Jedna forma cvičenia denne, napríklad beh, chôdza alebo kolo – samostatne alebo s členmi vašej domácnosti.
  • Akékoľvek lekárske potreby alebo poskytnutie starostlivosti alebo pomoci zraniteľnej osobe.
  • Cestovanie do práce az práce, ale iba tam, kde to absolútne nie je možné) z domova.