Pearl and Crystal

Language Acquisition classes (Mixed Year Groups)

At Tinsley Meadows Primary Academy we want all children to feel happy, secure and valued as individuals; to enjoy learning; and to make good progress and become confident, independent learners. Our children have opportunities to acquire and develop the skills of self-discipline, cooperation, respect, tolerance, and care for others. We aim to help our pupils understand the differences between right and wrong, and to develop a sense of pride in their community and environment.

We are fortunate at Tinsley, in that we benefit from being part of a wider community that is drawn from a variety of racial and cultural backgrounds. We see this as an enriching element, and value it. We encourage our children to have respect for others; to be caring towards, and tolerant of others; and to develop positive attitudes towards our differences.

We have very high expectations of standards and behaviour at all times, and expect parents to be supportive of school, particularly on the issues of attendance, punctuality, behaviour, and attitudes to school and learning.

We firmly believe that education is a partnership between home and school, and we place parental involvement high in our school’s priorities.

It is because of all this that our children make good progress throughout their journey in education. Our SATs (Y2 and Y6) results are excellent, which gives our children the very best foundation for their secondary education.

V základnej škole ‘Tinsley Meadows Primary Academy’ chceme, aby sa všetky deti cítili bezpečne, šťastne a chápané ako jednotlivec. Chceme, aby ich učivo napĺňalo, aby dosahovali dobré výsledky a stali sa z nich sebavedomí a nezávislí žiaci. Naše deti majú možnosť naučiť sa a rozvinúť sebadisciplínu, spoluprácu, rešpekt, toleranciu a ohľaduplnosť.  Naším cieľom je pomôcť našim žiakom pochopiť rozdiely medzi dobrým a zlým a naučiť ich byť hrdým na svoju komunitu i okolie.

V Tinsley máme jedinečnú možnosť byť súčasťou komunity bohatej na rôzne kultúrne a etnické zázemia, čo vnímame ako obohacujúci prvok a hlboko si to vážime. Deti v našej škole vedieme k tomu, aby druhých rešpektovali, aby boli ohľaduplní a toleratní voči ostatným ľuďom a aby rozdieľnosť a jedinečnosť vnímali pozitívne.

Ohľadom dochádzky, dochvíľnosti, slušného správania a pozitívneho postoja voči vzdelávaniu máme vysoké požiadavky tak od našich žiakov ako aj od rodičov. Pevne veríme, že vzdelanie je partnerstvom medzi rodinou a školou a kladná spolupráca s rodičmi našich žiakov patrí medzi naše vysoké priority. Práve vďaka tomuto partnerstvu naši žiaci dosahujú tak dobré výsledky počas celého pobytu na našej akadémii. Vynikajúce výsledky celonárodných testov SATs na konci 2. a 6. ročníka poskytujú našim žiakom ten najlepší základ pre ich ďalšie vzdelávanie.

Pupils receive the following lessons everyday:

 • Phonics sessions
 • Mathematics
 • Writing
 • Handwriting
 • Reading

Throughout the week the children are also taught:

 • Physical Education – PE
 • Computing
 • Science
 • Art or Design and Technology
 • Topic
 • Religious Education
 • Philosophy for children – P4C
 • Music

Please ensure children have their PE kits in school and that no jewellery is worn on PE days.

 • Pearl PE days: Tuesday (indoor) and Friday (outdoor)
 • Crystal PE days: Monday (outdoor) and Friday (indoor)

Throughout the year we will go on several trips in order to further develop children’s vocabulary:

Pearl Crystal
Autumn 1 – Visitor at school Autumn 1 – Local walk
Autumn 2 – Visit to the Cinema Autumn 2 – Visit to the Cinema, Bakery
Spring 1 – Millennium Gallery / Tinsley allotments Spring 1 – Tinsley allotments
Spring 2 – Local walk / Tinsley allotments Spring 2 – Tinsley allotments
Summer 1 – Yorkshire Wildlife Centre Summer 1 – Yorkshire Wildlife Centre
Summer 2 – Seaside Summer 2 – Seaside

Staff – Pearl

Ms. Zalesnakova – Teacher

 

Staff – Crystal

Miss Chojnacka – Teacher